سنگ اسلب خارجی

سنگ اسلب خارجی سنگ در حوزه ساختمان سازی از مدت‌ها ‌است که همواره مورد توجه ساختمان سازان بوده است و همواره سنگ یکی از ارکان مهم در قسمت نمای ساختمان محسوب می‌شود. موارد استفاده از سنگ زیاد است مواردی همانند پی ریزی، دیوار کشی، سفت کاری، تزئینات داخل ساختمان و خارج از ساختمان بوده است. …

سنگ اسلب خارجی ادامه »